Ä     VİZYON

Ä ÖĞRENCİ İÇİN HEDEFLERİMİZ

Ä KURUMSAL HEDEFLERİMİZ

Ä OKULUN TARİHÇESİ

Ä HOVHANNES ve MIGIRDİÇ ESAYAN KARDEŞLER

Ä OKUL MARŞI

Ä MÜDÜRLER

Ä KURUCULAR

Ä ÖĞRETMEN KADROLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizyon

 

ô   Bireylere kendi kültürünü vermek ve dilini etkin bir şekilde kullanabilmek,

ô   Eğitim programları ve etkinliklerimizle öğrencilerimizin ilgi duydukları alanda başarılı olmalarını  sağlamak,sosyal tutum ve liderlik özelliklerini geliştirmek,

ô   Eğitim ve okul yaşantımızla öğrencilerimizin öz güvenlerini kazanmalarını, davranışlarının sorumluluğunu taşımalarını,ahlaklı ve dürüst olmalarını,diğer insanlara ve tüm yaşama karşı duyarlı davranışlar edinmelerini sağlamak,

ô   Her öğrencinin içinde bulunan doğal merakı ve öğrenme arzusunu geliştirerek, bilmenin yanı sıra sorgulamayı eğitim ve öğretim yaşantısının bir parçası haline getirerek,mutlu ve güvenli bir okul yaşantısı oluşturarak tüm öğrencilerimizi ilgi duyduğu alanda hayata en iyi şekilde hazırlamaktır.

 

 

FBaşa DönF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenci için hedeflerimiz

 

ô   Hayat boyu araştıran, sorgulayan bir insan kimliği ve becerileri kazandırmak,

ô   Yaratıcı ve eleştirel düşünebilmek,

ô   Etkin iletişim kurabilmeyi sağlamak,

ô   Onurlu ve ahlaklı bireyler yetiştirmek,

ô   Diğer insanlara ve doğaya karşı duyarlı bireyler olmalarını sağlamak,

ô   Kişisel ve sosyal sorumluluk duyguları kazandırmak,

ô   Açık fikirli ,toplumsal değerlere, gelenek ve başka insanların görüşlerine saygılı olmalarını sağlamak,

ô   Kendi öğreniminin sorumluluğunu alma becerilerini kazandırmaktır.

 

 

FBaşa DönF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurumsal Hedeflerimiz

 

ô   Eğitim ve öğretim etkinliklerine ve okul yaşantısına ailenin katılımını sağlamak,

ô   Dengeli,tutarlı bir eğitim programı ortaya koymak,

ô   Sınıf içinde öğrenilen bilgi,kazanılan beceri ve edinilen tutumları sınıf dışı yaşantı ile bütünleştirmek,

ô   Araştırmayı,sorgulamayı eğitim ve öğretim yaşantısının temeline oturtmaktır.

 

 

FBaşa DönF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKULUN  TARİHÇESİ

 

1895 yılından beri Beyoğlu’nda eğitim ve öğretime hizmet veren Esayan Okulunun kuruluşunu incelemek için  19.y.y başlarında Beyoğlu semtinde bulunan eğitim kurumlarını gözden geçirmemiz  gerekir.

1807 yılında Beyoğlu Üç Horan Kilisesi yapılmıştır. Bu kilisenin yapımından önce bir okulun varlığından bahsedilir ki 1810 yılında Beyoğlu semtinde çıkan yangından bu okul büyük  zarar görür. Yangından hemen sonra onarılan okul binası ihtiyacı karşılayamaz duruma geldiğinde 1814’te Beyoğlu’nda Bezciyan Harutyun Amira tarafından kızlar için meslek okulu açılır. 1830 yılında ihtiyaca cevap vermek amacı ile Skordela ve Kınavula semtlerinde kızlar için Surp Hıripsimyantz ve Surp Kayanyantz,erkekler için Surp Eçmiyadzin ve Surp Lusavoriç okulları Canik Amira Papazyan’ın önderliği ile açılır. 1 Mayıs 1846 yılında kurulan Naregyan hayırseverler Cemiyeti Naregyan Okulunu kurar. 1851’de Beyoğlu’nda bulunan üç okulun öğrenci sayısı 380 olur. 1858’de Beyoğlu okullarının ve kilisenin yönetimi 10 kişiden oluşan bir heyete teslim edilir.

24 Mayıs 1870’te Beyoğlu semtinde meydana gelen bir yangın neticesinde Naregyan, Hripsimyantz ve Eçmiyadzin okulları yanar. Bu üç okulun öğrencileri Pangaltı semtinde bulunan Hor Virab kilisesine ve onun yanındaki barakaya taşınırlar. Üç Horan kilisesi de bu yangından büyük zarar görür. Krikor Karagözyan ve Hovhannes Esayan zarar gören binaların inşaası için bir yardım kampanyası oluştururlar.

16 Eylül 1872’de Arşagunyan isimli bir heyet oluşturulur. Amaçları oldukça kalabalık olan Dolapdere semtinde okul ve mescit inşa etmek olan bu heyet 10 Ağustos 1875’te okulu hizmete açar.

Beyoğlu civarında yaşayanların ve yönetim kurulunun isteği yanan Naregyan’ın yerine yeni bir okul inşa etmekti.1877’de Surp Harutyun kilisesinin bahçesinde 4 sınıftan oluşan Naregyan okulu inşa edildi. Bu tarihlerde Pangaltı’daki Lusavoriçyan ve Dolapdere’deki Arşagunyan okulları ana sınıf olarak faliyetlerini sürdürmektedirler.

1880’de Ermeni Eğitim Komisyonu kurulur. Bu komisyonun amacı yüksek okul kurmak, eğitim ve öğretimin seviyesini yükseltmektir. Bu komisyon 1885’te Naregyan okuluna bir kat ilave ederek okulu ilkokula dönüştürürler.1885-1890 yıllarında cemaatte eğitim ve öğretime ilgi  artar. Bu yıllardaki toplam öğrenci sayısı 700’e ulaşır.

1891’den itibaren kız meslek okulu özerk bir yönetimle çalışmalarına davam eder. Bu dönemde meslek okulundan mezun birçok öğretmen yetişir ve muhtelif okullarda çalışırlar. Bu kadar eğitim kurumuna rağmen Beyoğlu Yönetim Kurulunun en büyük sorunu semtte bulunan okulların ihtiyaca cevap vermemesidir. Bu durum 1890’larda daha da önem arz etmiştir. Çünkü,yönetim kurulu yıkılma tehlikesi ile tehdit edilen Surp Harutyun kilisesini ve yanındaki Naregyan okulunu kapatmak zorunda kalır. Beyoğlu Yönetim Kurulu kilisenin onarımı ve karma bir okulun yapılması için kendilerne yardımcı olabilecek kişiler aramaya başlar. 1891 yılında Hovannes ve Mıgırdiç Esayan Kardeşler, Beyoğlu semtinin okul gibi önemli ve acil ihtiyacını karşılamak için Yönetim Kuruluna müracaat ederler.

Hovhannes Esayan

Mıgirdiç Esayan

 

Mıgırdiç, Hovannes Esayan kardeşler Beyoğlu Yönetim Kurulunun bu isteğine yardımcı olarak okulun yapılacağı arsayı tespit edip okulun inşaatını hatta belirlenen arsada bulunan ve çok kötü durumda olan kilisenin onarımını da üstlenmişlerdir. Ancak Esayan Kardeşler okulun inşaatını ve kilisenin onarımını kabul ederken bazı şartlar ileri sürmüşler. Esayan kardeşler okula kendi soyadlarını verilmesini istemişler ve sadece okulun inşaatı masraflarıyla ilgileneceklerini şart koşmuşlar.Böylelikle 1893 yılında inşaat için ferman alınıp 1895 yılı Eylül ayında Esayan Kardeşler inşaatı bitirip Yönetim Kuruluna teslim ederler.

Okul için gerekli eğitim araç gereçleri tamamlanıp 1895-1896 öğretim yılında karma olarak eğitim ve öğretime açılır. Aynı semtte olan Naregyan İlkokulu öğrencileri de Esayan okuluna taşınır,o ilkokul da ana okuluna dönüştürülür. Bir süre sonra ”Kızların Tamamlayıcısı” ile tanımlanan bir üst kısım açılıp 1901 yılında Esayan okulu ilk kez mezunlarını verir.

1908 yılında maarif tüm okullara çalışma izni ve okulların derecelerini belirlerken Esayan Okulunun kızlar için olan yüksek kısmını “İdadi”ye denk kabul eder.

1912 yılında Esayan okulunun İdadi olarak kabul edilen kızlar kısmı on erkekler kısmı ise 9 sınıftan oluşuyordu ve erkekler kısmı da “İdadi”ye dönüştürülmesi ön görülüyordu. Ancak öğrenci sayısının artışı okulda yer darlığı gibi sorunlar yaratıyordu. Bu arada ismin açıklanmasını  istenmeyen bir hayırsever Esayan okulunun bahçesine bitişik olan kendi evini okulumuza teberru  eder. Bu bina derhal onarılarak 1913 Nisanda eğitim ve öğretime hizmet vermeye başlamıştır

1915 yılında savaş nedeniyle okuldaki bazı sınıflar hastabakıcılık kursları için ayrılır.

1917 yılında ise okulumuz erkekler kısmına ait olan sınıflar askeriyenin harita çizim bölümüne tahsis edilir, kızlar tarafından karma bir eğitime başlanır. Savaş yılları geçtikten sonra ilk laboratuar yaklaşık 2000 altına 1921 yılında okulumuzda kurulur.1918-1922 yılları arasında Esayan okulunun bir kısmı yetimhane olarak kullanılır ancak 1922 yılının sonlarına doğru hükümetin isteğiyle okul eğitim ve öğretime ara vererek sadece yetimhane olarak hizmet verir, 1 Ocak 1923’te tekrar okul binası olarak kullanılmaya başlanır.

1924 yılında maarif ilk defa tüm okullardan kurucu belirlenmesini ister ve böylece kurucu ve müdür adına düzenlenmiş ilk ruhsat tanzim edilir. 1924 yılında okulda fakir öğrenicilere öğle yemeği dağıtımı başlar. 1930-1931 ders yılında müdür Avedis Mesropyan’ın girişimleri ile kızların orta kısmı liseye dönüşür o tarihlerde orta kısım olarak kabul edilen dokuz yıllık eğitimi tamamlayan kız öğrenciler liseye devam ederek 1931-1932 yılında Esayan okulu ilk lise mezunlarını verir. Ancak 1935-1936 öğretim yılında bazı mali zorluklardan lise kısmı kapatılır. 1937 yılında ilk defa (yar direktör) müdür yardımcıları atanmaya başlar. 1949 yılında okulun bazı yerleri onarılıp, bahçe beton yapılır. 1951-1952 yılında tekrar lise kısmın açılması için izin alınır. Aynı yıl Vahan Dikiciyan adlı bir hayırsever okulda kalorifer tesisatını kurar. 1953-1954 yılında Esayan Okulunun bahçesinde,kiliseye bitişik olan okul binası onarılır ve ana okulu olarak hizmete girer.

1965 Ağustos ayında vakıflar idaresinden gelen izin üzerine 1 Haziran 1966’da okul onarılır. 1985 Ağustos ayında tüm okul tekrar onarılıp çağdaş eğitimin gerektirdiği bilgisayar ve lisan laboratuarı kurulur. 1986-1987 öğretim yılında da uzun süre ara  verilmiş  olan tüm öğrencilere yemek sistemi kurulur.

1991-1992 öğretim yılında İngilizce ile öğretim yapan hazırlık sınıfı açılmıştır.1993-1994 öğretim yılından itibaren okulumuz orta ve lise kısmı karma eğitimine girmiştir.

1998-1999 öğretim yılında itibaren okulumuz ilk ve ortaokul kısmları birleşerek ilköğretime dönüştürülmüştür. Bu nedenle ortaokul önünde bulunan  hazırlık sınıfı kapatılmıştır.

2001-2002 öğretim yılı başında lise önüne yabancı dil (ingilizce) öğreten hazırlık sınıfı açılmıştır.

 2002 yaz aylarında okula büyük onarım yapıldı, tüm tuvaletler yenilenmiştir. Vakıf Yönetim Kurulumuzun çalışmaları neticesinde tüm okulumuzun iç kısmı ve dış cephesi boyandı, sekreterlik odası ve kütüphanemiz yenilendi.

2002-2003 Öğretim yılında 2. Yabancı dil olarak Almanca dilinin okutulması kararlaştırıldı

2002-2003 yaz tatilinde okulumuzun tüm dersliklerinin ve diğer odalarının kapıları yenilendi ve deprem yönetmeliği  esaslarına göre düzenlendi. Eğitim öğretimimizin çağdaşlaşması amacı ile bir projeksiyon makinesi, üç yeni bilgisayar alındı. Öğrenci masa ve sandalyeler yenilendi.

2004 öğretim yılı yaz aylarında okulumuz ana sınıf bölümleri yenilenmiş,yeni araç gereçlerle donatılmıştır. Bilgisayar laboratuarımıza ve öğretmen odalarına yeni bilgisayarlar, sınıflara öğrenci dolapları alınmıştır.

2005 Eylül ayında lise önünde açılmış hazırlık sınıfı kapatılmış ve lise 4 yıllık eğitime geçmiştir. 2. Yabancı dil olarak Fransızca seçmeli olarak okutulmasına karar verilmiştir.

2011 yaz aylarında okulun bahçesinde Fizik-Kimya-Biyoloji laboratuvarları ve 45 kişilik sinema odası yapıldı.

2011-12 öğretim yılında 9. sınıftan itibaren 2. yabancı diller arasına İtalyanca da ilave edilmiştir.

 

FBaşa DönF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÜDÜRLER

 

Hagop Nigoğosyan

1895 - 1897

Margos Natanyan

1898 - 1900

Krikor Natanyan

1900 - 1913

Garabed Balabanyan

1913 - 1915 (müdür vekili olarak)

Hayk Hocasaryan

1915 - 1922

Avedis Mesrobyan

1923 - 1941

Avedis Aslanyan

1941 - 1945

Vahan Varvaryan

1945 - 1948

Hermine Kalustyan

1948 - 1973

Anna Kavafyanoğlu

1973 - 1978

Torkom Beşiktaşlıyan

1978 - 1979

Arşaluys Gugasyan

1979 - 1981

Vahak Zehir

1982 - 1983

Satenik Nışan

1985 - .... (2000 yılından itibaren lise bölümünün müdürü olarak görev yapmaktadır.)

Annik Kalpakçıyan

2000 - 2007 (İlköğretim Müdürü)

Arlin Yeşiltepe

2007 - …. (İlköğretim Müdürü)

 

 

FBaşa DönF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FBaşa DönF

KURUCULAR

 

Karnik Bezazyan

1924 - 1933

Levon Surenyan

1933 - 1937

Avedis Aslanyan

1937 - 1945

Dr. Melikof Pirenyan

1945 - 1961

Zareh Pideyan

1961 - 1962

Yetvart Bezez

1962 - 1966

Doç Dr. Vart Şigaher

1966 - 1981

Rober H. Zülemyan

1986 - 1990

Nazaret Binatlı

2000 - 2011

Apik Hayrabetyan 2012 - ....

 

 

FBaşa DönF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aOkul Marşını dinlemek istiyorumd

 

FBaşa DönF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FBaşa DönF

 

 Hovannes ve Mıgırdiç Esayan Kardeşler

Hovhannes Esayan

Mıgirdiç Esayan

Hayırsever, büyük insan Esayan kardeşlerinin hayatlarının ayrı ayrı yazmak mümkün olamayacağını düşünerek, ikisine ait tek bir öz geçmiş yazmayı kararlaştırdım. Yaşadıkları dönemde yapmış oldukları tüm hayır işlerini veya çalışmaları hep birlikte yürütmüşlerdir. Hovannes ve Mıgırdiç Esayan kardeşler yaşamları süresince amaçları insanlığa yardım etmek olmuş, bu 2 hayırsever, mümtaz kardeşleri yetiştiren Anna Esayan sürekli evlatlarının çalışmalarını desteklemiş ve kendisi de bazen aktif rol almış. Hatta Anna Esayan'ın toplumsal çalışmaları evlatlarına örnek olmuş. Anne Anna Esayan 20 Mart 1917 de vefat etmiştir.
Kayserili iş adamı Kevork ve Anna Esayanın ilk evladı olan Hovannes Esayan 1841'de , 2. erkek evlatları Mıgırdiç Esayan ise 1843'de Kayseri de doğmuşlardır. Çocukları çok küçük yaşta İstanbul'a göç eden ve sarraflıkla uğraşan Esayan ailesi, aynı mesleği İstanbul'da da sürdürmüşlerdir. Esayan kardeşler de baba mesleğini geliştirerek 1875-1895 tarihleri arasında Londra da bir bölüm açmışlardır. Ticari hayatta çok ilerleyen Hovannes ve Mıgırdiç Esayan kardeşler kendi doğdukları ile Kayseri'ye ve ermeni cemaatine ait kurumlara yardım etmeye başlamışlardır.
1874-1876 Döneminde Mıgırdiç Esayan Meclis üyesi olmuş.
1876-1877 ve 1889-1891 dönemlerinde Hovannes Esayan Meclis üyesi olmuştur.
1878-1886 tarihleri arasında Hovannes Esayan, Mikael Agopyan başkanlığındaki Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi yönetim kurulu üyesi olmuş ve bu dönemde Esayan kardeşler hastanenin eski tahta binalarını yenileyip taş binaya dönüştürmüşlerdir.
1880 Tarihinde Hovannes Esayan kısa bir süre için Beyoğlu Kiliseleri mütevelli heyeti üyesi olmuş.
1881-1893 Tarihleri arasında Beyoğlu kiliselerinin emlak komisyonu başkanlığını yapmıştır.
1886-1896 Tarihleri arasında Mıgırdiç Esayan Getronagan okulu yönetim kurulu başkanlığını yürütmüştür ki bu dönem Getronagan okulunun en parlak dönemi olmuştur. Bu tarihler de Mıgırdiç Esayan hayırseverler kurumunun başkanlığını yapmıştır.
1888 Tarihinde Dırtat Piskopos Balyan'ın isteği ile Kayseri'de Surp Garabed Yüksek Okulunu kurdular ve babaları merhum Kevork Esayan'ın anısına her yıl 20 öğrencinin o okulda okuyabilmesi için yardım ettiler.
1893-1895 yılları arasında Taksim'de Esayan okulunu ve yanında bulunan Surp Harutyun kilisesini inşa ettiler.
Mıgırdiç Esayan Patrik Nerses Psikopos Varjabedyan'ın çok yakın dostluğundan dolayı 2 kardeş bir süre milletvekili olmuşlardır.
26 Temmuz 1900 tarihinde Hovannes Esayan Fransada vefat etmiş ve cenazesi İstanbul'a getirilerek 18 Ağustos 1900'de Şişli mezarlığındaki aile kabristanına defnedilmiştir.
7 Ağustos 1921 tarihinde de Mıgırdiç Esayan vefat etmiştir.
Mıgırdiç Esayan'ın oğlu Vahan Esayan 1868'de İstanbul'da doğmuş ve Cenevre Devlet gimnazyumundan mezun olup, aile büyüklerinin izinden ilerleyerek ticarete atılmış cemaat işleriyle de ilgilenmiştir. Vahan Esayan Getronagan okulu, Sanasaryan ve İzmiryants yönetimlerinde başkanlık görevlerini yürütmüş, Beyoğlu okullarının yönetim kurulunda bulunmuş, eğitimle ilgili sorunlarla ilgilenmiş, büyük bir hayırsever kişi olmuştur.

FBaşa DönF

 

 

 

 

 

chaquetas moncler moncler mujer barbour mujer louis vuitton madrid gafas de sol ray ban baratas abercrombie barcelona bolsos michael kors gafas de sol oakley baratas barbour hombre botas ugg rebajas oakley frogskins cinturones louis vuitton woolrich madrid moncler barcelona oakley frogskins baratas parajumpers madrid polo lacoste ghd baratas air max 90 blancas zapatos mbt nike huarache blancas
uggs australia parajumpers long bear moncler jas dames belstaff kopen timberland heren timberland dames belstaff motorjassen timberland sale parajumper jas sale parajumper jas dames parajumper long bear canada goose victoria parka ugg slippers parajumpers heren jas uggs dames
nike huarache dam polo skjorta adidas ultra boost dam nike roshe nm flyknit air max tavas timberland skor nike air max thea jordan skor nike free 5.0 dam nike roshe one dam nike free run flyknit new balance skor louboutin skor nike huarache air jordan skor timberland boots louis vuitton sverige nike air max tavas
viagra Levitra Soft Tabs Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Viagra Soft Tabs Viagra Generic Test Pacchetti Originale Acquistare Levitra Strips Il brevetto Viagra Cialis e Super Kamagra Acquistare Cialis Strips Viagra Pastiglie Viagra e Disfunzione Erettile priligy dapoxetina generico Kamagra 100 Cialis online Levitra Generico Domande e Risposte sul Viagra Test pacchetti Propecia generico Acquistare Cialis Soft Tabs Viagra e generici Levitra Cialis Generico Lovegra Super Kamagra Viagra femminile Acquistare Test Pacchetto Generico LIDA Dai dai hua Cialis Pastiglie Acquistare Super Kamagra Cialis Generico Viagra online