FELSEFE KULÜPLERİNİN EĞİTİMDEKİ ROLÜ
VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ


2001-2002 Öğretim yılında ilk olarak Esayan lisesi ile İstanbul liseleri felsefe kulüpleri platformu ile çalışmaya başladık. 10-11 şubat tarihleri arasında gerçekleşen Antalya Felsefe Günlerine katıldık. Aynı sene içinde Karadeniz Eğreyli'ye yapılan Felsefe günlerine üç öğrenci ile beraber gittik. Öğrenciler orada sunumlar yaptı. 2005 Mayıs ayında Etik değerlerle ilgili bir sunum yapıldı.
Liselerimizin İstanbul Liseler Arası Felsefe Platformun içinde olmaları gerektiğine inanıyorum. Üniversitelere gidip Akademisyenlerle beraber çalışma fırsatını buluyorlar.Bu durum onları farklı kılıyor,kendilerine olan güvenleri artıyor.İki senedir Bilgi Üniversitesinde Akademisyen ve öğrencilerle ortak çalışma ortamları buluyoruz. Geçen sene Pi gününü Bilgi Üniversitesi Matematik ve felsefe bölümüyle beraber işledik. 2007 Felsefe günlerinde Alev ve Koç Liselerinde "İnsan ve Doğa" konulu sunum yaptılar. Bu sene de Trajik Çağda İnsan Anlayışı konularını Bilgi Üniversitesi Felsefe Bölümden, sayın.Doç. Dr. Ferda Keskin ve Boğaziçi Üniversitesinden Sayın Kerem Eksenle beraber çalıştık: Metin okuması yapıldı, konular tartışıldı, yorumlar yapılarak sunum için metinler hazırlandı.
Bu sene Trajik Çağda İnsan Anlayışı konusunu işledik. İlk kez Antik Yunan tiyatrosunun tanımını Aristoteles yapmıştır. Ona göre tragedya ahlaki yönden ağırbaşlı, başı ve sonu olan, belli bir uzunluğu bulunan bir hareketin taklidi idi. Tragedyanın ödevi, seyirciye acıma ve korku duyguları aşılayarak ruhu tutkulardan arıtmaktı. Tragedyaların konu kaynağı efsanelerdi.
Felsefe dersinin, lise son sınıfa kadar eğitimde yer almaması, gençlerimizin eğitimi açısından büyük bir eksikliktir. Felsefe Kulüpleri gençlere hem içerik hem de biçim açısından felsefe eğitimi alanında yeni bir olanak sunmaktadır. Gençleri, yöntemli düşünmeye ve düşündüğünün hesabını vermeye çağırmaktadır. Bu etkinliğin başarıya ulaşması okuma-anlama-tartışma ve yazma etkinliklerinin bir süreç içinde birbirini izlemesine bağlıdır."
Bizim insan olarak bir takım doğal haklarımız vardır. Haklarımızın farkında olabilmemiz, onları savunabilmemiz ancak felsefe eğitimiyle gerçekleşebilir. Felsefe eğitimi ile ancak özgür, araştıran, sorgulayan ve bilinçli kişiler yetiştirebiliriz. Dünyamızda felsefe eğitimi, insan haklarının yaşama geçirilmesinin temel koşulu olduğunu da bilmemiz gerekir.
Yetişme çağındaki gençlerimiz, bağımsız ,eleştirel,yöntemli düşünme olmadan, kendilerini tanıyamazlar, ne olduklarının farkında olamazlar.
Sınırsız zenginlikte olan insan olanaklarının, potansiyel gücün, yetilerinin iyi eğitilmesi gerekir. Bu yetiler işlenmeden kendiliğinden gelişme göstermez. Okullarda bu yetilerin geliştirilmesi için dikkatli olmamız gerekiyor. Aşağıda bu sene yapılan çalışma programını ve yapılan öğrenci konuşmalarını bilgisayarınıza indirip okuyabilirsiniz..

Boğos Silahlı

14 Aralık 2007 Cuma Günü Gerçekleşen Etkinliğimizden Resimler

14 Aralık 2007 Cuma günü Esayan Okulu Salonunda gerçekleşen felsefe kulübü etkinlik içeriklerini ve sunumlarını buradan indirebilirsiniz.

Öğrenci konuşmaları

Sunum1

Sunum 2